Współpracujemy z:

Loga użyte tylko w celach informacyjnych, wszystkie prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Oferta

W naszej ofercie znajdziecie usługi:

- okresowe pomiary i przeglądy hydrantów wewnętrznych, gaśnic
- zabezpieczenia p/poż obiektów
- okresowe pomiary, przeglądy i regulacje systemów wentylacyjnych mechanicznych, grawitacyjnych, hybrydowych itp. (również wymiana filtrów)
- wykonawstwo, serwis, obsługa węzłów cieplnych
- wykonawstwo, serwis, obsługa kotłowni węglowych, gazowych i olejowych
- okresowe przeglądy, konserwacje aktywnych systemów bezpieczeństwa gazowego GAZEX, ALKASTER, ALTER
- wykonawstwo, serwis, konserwacja klimatyzatorów oraz agregatów chłodniczych
- okresowe przeglądy instalacji gazowych
- okresowe przeglądy, konserwacja, serwis gazowych stacji redukcyjnych
- nadzór nad wykonywaniem instalacji i sieci sanitarnych
- okresowe przeglądy techniczne systemów sygnalizacji pożaru (SSP) lub inaczej systemów alarmu pożarowego (SAP)
- okresowe przeglądy układów oddymiania
- stałe umowy serwisowe
- naprawy bieżące systemów ppoż
- awaryjne przyjazdy serwisowe
- doradztwo
- projekty

Copyright by www.turimpex.pl Wszystkie prawa zastrzeżone